معرفی فریم OSIX

 

برای مشاهده مشخصات فریم بالا روی مدل آن کلیک کنید.

OSIX581