معرفی فریم GIORGIO VALMASSOI

 

برای مشاهده مشخصات فریم بالا روی مدل آن کلیک کنید.

GIORGIO VALMASSOI 917